Vlaams woonkrediet


Er werd de laatste jaren heel wat ondernomen om het aankopen van vastgoed in België en dan vooral in Vlaanderen betaalbaarder te maken. De prijzen op de vastgoedmarkt vertonen een nagenoeg constante stijging en dus zijn financiële hulpmiddelen vaak meer dan welkom. Het Vlaams woonkrediet is één van die hulpmiddelen die mensen en dan in het bijzonder jonge gezinnen moet helpen om eenvoudiger aan een woning te komen. Het Vlaams woonkrediet richt zich daarbij wel op mensen die over een relatief beperkt inkomen beschikken. Wanneer u zich wenst in te schrijven voor het Vlaams woonkrediet dient u dan ook altijd rekening te houden met bepaalde voorwaarden.

Vlaams woonkrediet simulatie

Het Vlaams woonkrediet is bijvoorbeeld uitsluitend geschikt voor mensen die hun eerste eigendom wensen aan te kopen. Daarnaast is de kredietnemer verplicht om in het huis te gaan wonen en dient zijn of haar inkomen beperkt te zijn tot een bepaald bedrag. We kunnen dit bedrag niet exact vermelden omdat deze jaarlijks wordt aangepast. Hou er tot slot ook nog rekening mee dat het VMSW de zogenaamde solvabiliteit van de kredietnemers controleert. Op basis van deze controle zal uiteindelijk worden aangegeven of de kredietnemer in kwestie al dan niet in staat is om te voldoen aan de verplichtingen die zijn verbonden aan het Vlaams woonkrediet. Ook al gaat het om een vorm van sociaal krediet, dan nog moet de kredietnemer uiteraard in staat zijn om deze maandelijks terug te betalen. Handig is het ook om een Vlaams woonkrediet simulatie uit te voeren, bij een simulator.