Rentevoet woonkrediet


Iedereen die een woonkrediet wenst af te sluiten staat voor een moeilijke keuze. De rentevoet woonkrediet is bijvoorbeeld van doorslaggevende invloed op de kostprijs. Tegenwoordig bestaan er verschillende intresten die u kunt hanteren bij het afsluiten van een woonkrediet. In eerste instantie is er natuurlijk de gewone vaste rente. Deze rente blijft gedurende de volledige looptijd van de hypothecaire lening constant waardoor de kredietnemer voor geen verrassingen kan komen te staan. Op het einde van de rit en zeker de dag van vandaag is dit helaas vaak ook de duurste optie. U kunt er echter ook voor kiezen om gebruik te maken van een variabele rentevoet. Deze rente kan afhankelijk van uw keuze op regelmatige basis worden herzien waardoor de kostprijs van uw woonkrediet kan stijgen, maar uiteraard ook flink kan dalen.

Variabele rentevoet of toch niet?

Veel mensen schuwen het gebruik van een variabele rente op hun woonkrediet, maar dat is eigenlijk niet nodig. In de kredietvoorwaarden staan namelijk strenge beperkingen waardoor de kostprijs van uw lening niet zomaar explosief de lucht in kan schieten. Hier hoeft u niet achter te komen bij een simulatie, dit is gewoon de wet. De intrest waarmee de maandelijkse kostprijs kan stijgen of kan dalen is afhankelijk van de keuze van de kredietnemer. Een jaarlijkse herziening zal bijvoorbeeld een potentieel hogere stijging of daling bevatten dan een herziening per drie jaar. Vooral in tijden met een economisch gunstig vooruitzicht kan het interessant zijn om te kiezen voor een variabele rente. Voor de rentevoet woonkrediet geldt eigenlijk slechts één ding, kies voor die rentevoet waar u zich als kredietnemer het best bij voelt. U sluit een dergelijke lening namelijk niet af voor slechts enkele jaren, maar voor het merendeel van uw leven. Het goedkoopste woonkrediet afsluiten door middel van het doen van simulaties is handig, maar als het om een tiende procentpunt gaat dan kunt u het beste het woonkrediet afsluiten bij de instelling met de beste service of de beste reviews / ervaringen!